Rekisteriseloste

Rekisteriseloste 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen
REKISTERISELOSTE

1. 1. 2020

1. Rekisterinpitäjä

BrandLoud Entertainment, T:mi (jäljempänä BL)
y-tunnus: 2893650-6
Mustikkatie 10, 03100 Nummela
+358405122688

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Alanko

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, tähän kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta:

  • palveluista ja tuotteista tiedottaminen
  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • laskutus
  • markkinointiviestintä, myös suoramarkkinointi
  • mielipide‐ ja markkinatutkimuksien sekä tuotekehitystyön toteuttaminen
  • suoramarkkinointikieltojen ylläpito

5. Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • Tilaustieto
  • Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjän oma toiminta, esimerkiksi (muttei rajoittuen) tapaamiset, sähköiset ilmoittautumiset. Rekisteriin voidaan kerätä tietoja myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. BL voi siirtää tietoja omissa tietojärjestelmissään järjestelmästä toiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella BL käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoja ei säilytetä tai käsitellä ei-digitaalisessa muodossa.